Warsztaty muzyczne
8 - 10. 03. 2019 Trzeba nam zatem głosić to Imię - warsztaty muzyki liturgicznej w kalwaryjskim sanktuarium. Od piątku do niedzieli (8 - 10. 03. 2019) w naszym sanktuarium odbywały się warsztaty muzyki liturgicznej, które poprowadził Paweł Bębenek. Wzięło w nich udział 90 śpiewaków z całej Polski. Tematem spotkania były słowa: Najświętsze Imię Jezus. Wydarzenie było nie tylko okazją
Koło - zbiórka
W czasie adwentu Sekretariat Dzieł Bernardyńskich zbierał ofiary na potrzebę powstającej Infirmerii. Pierwsza odbyła się 2 grudnia 2018 r. w naszym kościele w Kole; druga – 9 grudnia 2018 roku w naszym kościele w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystkie zebrane ofiary pieniężne zostaną przeznaczone na wyposażenie kaplicy domowej. Serdecznie dziękuje ojcom gwardianom: o. Henrykowi Hajzlerowi – przełożonemu klasztoru w Kole i o.
Radom - kazania
18 listopada br. o. Hadrian Kamas głosił kazania w Radomiu. Po Mszy św. zbierane były ofiary na cele charytatywne prowadzone przez naszą zakonna Prowincję; szczególnie na powstającą w budynkach seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - Infirmerię.      
zbiórka
W czasie odpustu Wniebowzięcia NMP (12 - 19 sierpnia 2018 r.) w Kalwarii Zebrzydowskiej - Sekretariat Dzieł Bernardyńskich zbierał ofiary na różne cele, które prowadzi nasza Zakonna Prowincja. Pielgrzymi składami ofiary głównie na potrzeby powstającej w budynkach naszego seminarium INFIRMERII - domu dla naszych starszych i chorych braci i ojców.
Infirmeria - prace remontowe rozpoczęte 1 lipca 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w budynku Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przygotowywane są mieszkania dla ojców i braci oraz kaplica domowa, salka rekreacyjna i gabinet zabiegowo-rehabilitacyjny. Na ten cel Sekretariat w dalszym ciągu zbiera ofiary od ludzi dobrej woli. Planowane jest zakończenie prac remontowych jeszcze w tym roku.
klasztor Kraków Bernardyni

Homilie w Krakowie i Tarnowie 11 lutego 2018 roku w Krakowie i 25 lutego w Tarnowie głoszone były przez o. Hadriana na wszystkich Mszach świętych kazania. W homiliach ojciec Hadrian nawiązywał do działalności nowo powstałego sekretariatu. Po Mszach św. zorganizowana została zbiórka na potrzeby powstającej Infirmierii (czyli domu opieki dla chorych ojców i braci naszej Prowincji)

kapitula Bernardyni 2017

Powołanie Biura Opus Bonum Dnia 10 października 2017 roku Zarząd Naszej Prowincji Ojców Bernardynów powołał nasze biuro rozwoju prowincji o nazwie Sekretariat Dzieł Bernardyńskich – Opus Bonum. Jego zadaniem jest wspieranie projektów podejmowanych przez Prowincję, a także poszukiwanie darczyńców i funduszy na cele określone w statutach sekretariatu.