Biuro

Sekretariat Opus Bonum

Dyrektorem Biura jest o. Teofil Czarniak.
Sekretariat Dzieł Bernardyńskich Opus Bonum podlega
Ministrowi Prowincjalnemu i Zarządowi Prowincji. 

Kuria
o. Teofil