Biuro

Sekretariat Opus Bonum

Dyrektorem Biura jest o. Hadrian Kamas.
Sekretariat Dzieł Bernardyńskich Opus Bonum podlega
Ministrowi Prowincjalnemu i Zarządowi Prowincji. 

definitorzy
o. Hadrian Kamas OFM