Promocja
Promocja wartości chrześcijańskich
i charyzmatu franciszkańskiego.
Świadomość charytatywna
Kształtowanie świadomości
o potrzebach Zakonu Braci Mniejszych.
Zbieranie środków
Zbieranie środków na statutowe potrzeby działalności Prowincji Niepokalanego
Poczęcia N.M.P.
Inicjatywy
Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne sekretariaty Prowincji,
Wsparcie i organizacja
Wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego.
Modlitwa
Modlitewna pamięć i duchowa opieka nad dobrodziejami i fundatorami inicjatyw prowadzonych przez naszą Prowincję zakonną.
Fundusze
Poszukiwanie funduszy
i pozyskiwanie ich na różne dzieła prowadzone przez Sekretariat.
Współpraca
Sekretariat Dzieł Bernardyńskich
współpracuje z różnymi
organizacjami kościelnymi, które świadczą pomoc charytatywną,
aby wspierać dzieła miłosierdzia.

Dzieła Prowincji

duszpasterstwo młodzieżowo powołaniowe

Kontakt

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich - Opus Bonum
ul. Bernardyńska 25,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
e-mail: opusbonum@bernardyni.pl

Opus
Bonum

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich

W październiku 2017 r. nasza zakonna Prowincja utworzyła Sekretariat Dzieł Bernardyńskich, który został nazwany OPUS BONUM, czyli dobre dzieło. Inicjatywy duszpasterskie i charytatywne, które podejmujemy są już dobrym dziełem. Pragniemy, aby nowopowstały Sekretariat wspierał rozpoczęte prace, a także poszukiwał nowych obszarów działalności naszej zakonnej Prowincji. Chcemy rozwijać nowe dzieła miłosierdzia, poprzez które będziemy służyć wszystkim, których Bóg nam powierzył, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

Nasz Patron

Patronem naszej pracy w ramach Sekretariatu Dzieł Bernardyńskich jest Biedaczyna z Asyżu - św. Franciszek. Święty, który przez sposób swojego życia, na wzór Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, stał się ubogim, aby innych tym ubóstwem ubogacać.

Wesprzyj nasze dzieło

Z góry serdecznie dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i życzliwość. Bóg zapłać za modlitewne oraz finansowe wsparcie naszych inicjatyw.