OPUS BONUM

SEKRETARIAT DZIEŁ BERNARDYŃSKICH


W październiku 2017 r. nasza zakonna Prowincja utworzyła Sekretariat Dzieł Bernardyńskich, który został nazwany OPUS BONUM, czyli dobre dzieło. Inicjatywy duszpasterskie i charytatywne, które podejmujemy są już dobrym dziełem.
Pragniemy, aby nowopowstały Sekretariat wspierał rozpoczęte prace, a także poszukiwał nowych obszarów działalności naszej zakonnej Prowincji.
Chcemy rozwijać nowe dzieła miłosierdzia, poprzez które będziemy służyć wszystkim, których Bóg nam powierzył, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

osoby odpowiedzialne

NASZE BIURO

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich

dowiedz się więcej

OPUS BONUM

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich

Cele Opus Bonum


Nasz Patron


Masz pytania lub propozycje?

KONTAKT

wyślij informację poprzez formularz kontaktowy