Kazania w Radomiu

Dnia 18 listopada 2018 r. o. Hadrian Kamas głosił kazania w naszym kościele w Radomiu. Po Mszy św. zbierane były ofiary na cele charytatywne prowadzone przez naszą zakonna Prowincję; szczególnie na powstającą w budynkach seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – Infirmerię. Serdeczne podziękowania składamy o. Stanisławowi Górce, gwardianowi radomskiego klasztoru za zaproszenie oraz przeznaczenie ofiary w wysokości 1000 zł. na rzecz powstającej Infirmerii.