Kazania w Radomiu

18 listopada br. o. Hadrian Kamas głosił kazania w Radomiu.

Po Mszy św. zbierane były ofiary na cele charytatywne prowadzone przez naszą zakonna Prowincję; szczególnie na powstającą w budynkach seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – Infirmerię.