"Projekt na szczęście"

Kalwaria Zebrzydowska 11-19 sierpnia 2019

Projekt na szczęście - zbiórka

W czasie sierpniowego odpustu (11-19 sierpnia br.) w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sekretariat Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM wraz z nowopowstałym sekretariatem Bernardyńskim Duszpasterstwem Powołaniowym o nazwie „Projekt na szczęście” zbierał ofiary pieniężne na rozwój wspomnianego projektu. Powstanie „PROJEKTU NA SZCZĘŚCIE” zrodził się z potrzeby lepszego odpowiedzenia duszpasterstwa powołaniowego naszej Bernardyńskiej Prowincji zakonnej na znaki czasów, które coraz bardziej ujawniają się we współczesnym świecie. Celem tego projektu jest uświadomienie, że każdy z nas jest powołany przez Boga do SZCZĘŚCIA i marzeniem Boga względem nas jest to, byśmy to SZCZĘŚCIE odkryli. Odpowiedzialni za prowadzenie projektu pragną poprzez modlitwę, rekolekcje, obozy, dni skupienia oraz wszelkie inne formy towarzyszyć ludziom na drodze wiary, rozeznania i pogłębiania powołania. Odbiorcami działalności „PROJEKTU NA SZCZĘŚCIE” są wszyscy! Każdy może znaleźć tutaj COŚ dla siebie! Do włączenia się w nasz projekt zaproszeni są:

• dzieci i młodzież;

• osoby dorosłe;

• małżeństwa i rodziny;

• osoby samotne;

• osoby rozeznające swoje powołanie;

• osoby pragnące pogłębić swoje powołanie.