Powołanie Biura Opus Bonum

Październik 11, 2017
kapitula Bernardyni 2017

Powołanie Biura Opus Bonum

Dnia 10 października 2017 roku Zarząd Naszej Prowincji Ojców Bernardynów powołał nasze biuro rozwoju prowincji o nazwie Sekretariat Dzieł Bernardyńskich – Opus Bonum. Jego zadaniem jest wspieranie projektów podejmowanych przez Prowincję, a także poszukiwanie darczyńców i funduszy na cele określone w statutach sekretariatu.