Kazania w Krakowie

Homilie w Krakowie

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. Właśnie dnia 11 lutego 2018 r. w naszym kościele pw. św. Bernardyna ze Sieny były głoszone kazania przez o. Hadriana na wszystkich Mszach świętych kazania. W homiliach o. Hadrian nawiązywał do działalności nowo powstałego sekretariatu OPUS BONUM. Po Mszach św. zorganizowana została zbiórka na potrzeby powstającej Infirmerii (czyli domu opieki dla chorych ojców i braci naszej Prowincji).