Kraków – Tarnów – głoszenie homilii

Homilie w Krakowie i Tarnowie

11 lutego 2018 roku w Krakowie i 25 lutego w Tarnowie głoszone były przez o. Hadriana na wszystkich Mszach świętych kazania. W homiliach ojciec Hadrian nawiązywał do działalności nowo powstałego sekretariatu. Po Mszach św. zorganizowana została zbiórka na potrzeby powstającej Infirmierii (czyli domu opieki dla chorych ojców i braci naszej Prowincji)