Misterium Bożonarodzeniowe - WSD

Kalwaria Zebrzydowska - 10 stycznia 2020

Misterium Bożonarodzeniowe w WSD

Na prośbę braci kleryków, Sekretariat Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM zgodził się wspomóc zakupienie strojów na tegoroczne Misterium Bożonarodzeniowe, które będzie odgrywane przez cały miesiąc styczeń 2020 r. w auli naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Inspiracją dla tegorocznych Misteriów Bożonarodzeniowych jest prawdziwa historia zawarta w Życiorysie św. Franciszka według Tomasza z Celano. Scenariusz, napisany przez braci kleryków z naszego WSD został stworzony w oparciu o teksty mistyków franciszkańskich. Wszystkim przygotowującym to wielkie wydarzenie życzymy obfitości Bożych darów.
Niech przez to dzieło, jeszcze bardziej dotrze do serc wszystkich prawda o tajemnicy Bożego Narodzenia.