Wielki Tydzień - zbiórka

Kalwaria Zebrzydowska - 14-19 kwietnia 2019

Wielki Tydzień - zbiórka na kaplicę w Infirmerii

Podczas obchodów Wielkiego Tygodnia (14-19 kwietnia 2019 r.) w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sekretariat Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM zbierał ofiary pieniężne na wyposażenie przygotowywanej kaplicy pw. św. Szymona z Lipnicy w Infirmerii prowincjalnej.
Na rozdawanych folderach została zamieszczona szczegółowa informacja dla pielgrzymów o planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach. Zebrane podczas Odpustu kalwaryjskiego ofiary pieniężne będą przeznaczone na zakup tabernakulum, krzyża ołtarzowego, obrazów św. Franciszka, św. Klary oraz zakupienie krzeseł i klęczników do wspomnianej kaplicy św. Szymona w Infirmerii.