Zbiórka w Kole i Piotrkowie Trybunalskim

W czasie adwentu Sekretariat Dzieł Bernardyńskich zbierał ofiary na potrzebę powstającej Infirmerii. Pierwsza odbyła się 2 grudnia 2018 r. w naszym kościele w Kole; druga – 9 grudnia 2018 roku w naszym kościele w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszystkie zebrane ofiary pieniężne zostaną przeznaczone na wyposażenie kaplicy domowej. Serdecznie dziękuje ojcom gwardianom: o. Henrykowi Hajzlerowi – przełożonemu klasztoru
w Kole i o. Gracjanowi Kubicy – przełożonemu klasztoru w Piotrkowie Trybunalskim
za umożliwienie wygłoszenia kazań i przeprowadzenia zbiórek.

Bardzo serdecznie dziękuje br. Dawidowi Bazanowi, klerykowi I kursu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Koła.