Jesteśmy braterską wspólnotą zakonną, która na wzór św. Franciszka z Asyżu założyciela Zakonu Braci Mniejszych, pragnie wiernie kroczyć śladami Jezusa
Chrystusa. Chcemy być głosicielami Ewangelii, świadkami miłosierdzia i nieść światu orędzie pokoju.
Nasza Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znana jest w Polsce jako Prowincja OO. Bernardynów. Od ponad pięciu wieków w wielu miejscach naszego kraju i zagranicą posługujemy jako opiekunowie sanktuariów, kaznodzieje, spowiednicy, katecheci, duszpasterze grup dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się także objąć opieką biednych, którym pomagamy w parafiach i przy klasztorach. Wielu z Was dobrze zna naszą posługę w parafiach czy sanktuariach. Nasza praca przynosi dobre owoce
również dzięki Waszej życzliwość i modlitwie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy poprzez ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze.