Sekretariat Dzieł Bernardyńskich

Opus Bonum

W październiku 2017 r. nasza zakonna Prowincja utworzyła Sekretariat Dzieł Bernardyńskich, który został nazwany OPUS BONUM, czyli dobre dzieło. Inicjatywy duszpasterskie i charytatywne, które podejmujemy są już dobrym dziełem.
Pragniemy, aby nowopowstały Sekretariat wspierał rozpoczęte prace, a także poszukiwał nowych obszarów działalności naszej zakonnej Prowincji.
Chcemy rozwijać nowe dzieła miłosierdzia, poprzez które będziemy służyć wszystkim, których Bóg nam powierzył, a szczególnie najbardziej potrzebującym.
Pomagamy w różny sposób biednym (kuchnie dla ubogich, oratoria i świetlice dla dzieci i młodzieży, parafialne oddziały charytatywne wspomagające rodziny), a także chcemy zatroszczyć się o należytą opiekę dla naszych starszych ojców i braci. Aby z powodzeniem realizować podjęte już oraz planowane dobre dzieła, potrzebujemy wsparcia finansowego wszystkich, którzy zechcą ofiarować
nam swoją pomoc.